Author: webthuythu

How to Create Detailed Buyer Personas for Your Business

"Tôi vẽ tay không đẹp, nếu không muốn nói là xấu. Thay vì là khả năng vẽ tay, yếu tố then chốt để các designer có thể gắn bó và phát triển trong ngành mỹ…

How does a business define digital marketing?

"Tôi ra trường đã 10 năm nhưng tôi vẫn chưa hề lấy bằng tại trường. Tôi không lấy bằng vì khi đi tuyển dụng ở bất kỳ đâu, người ta chỉ quan tâm tới khả…

How to Easily Manage Customer Data Across Multiple Apps

Một designer giỏi là sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm gu thẩm mỹ, niềm đam mê, sự cần cù kiên trì, tư duy sáng tạo, năng lực sử dụng công nghệ và…

Instagram Marketing for Small Businesses

"Tôi vẽ tay không đẹp, nếu không muốn nói là xấu. Thay vì là khả năng vẽ tay, yếu tố then chốt để các designer có thể gắn bó và phát triển trong ngành mỹ…