Category: Social

Instagram Marketing for Small Businesses

"Tôi vẽ tay không đẹp, nếu không muốn nói là xấu. Thay vì là khả năng vẽ tay, yếu tố then chốt để các designer có thể gắn bó và phát triển trong ngành mỹ…

The Top Marketing Trends of 2023 & How They’ve Changed Since 2022

Tuy nhiên theo các chuyên gia, đó là quan điểm không chính xác. Năng khiếu, tài năng là một lợi thế nhưng không phải trọng yếu. Sản phẩm mỹ thuật đa phương tiện được thể…